Άδεια Παραγωγής

Εταιρεία GTL Power με Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 για: «Σχεδιασμός, κατασκευή, μάρκετινγκ και τεχνική βοήθεια γεννητριών ισχύος, πύργων φωτισμού, γεννήτριας συγκόλλησης, τρακτέρ με γεννήτρια PTO και υβριδικών συστημάτων παραγωγής».

Τα σετ γεννητριών GTL συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έλαβαν τη σήμανση CE.

20190606144332_65420