Εταιρεία Πολιτισμού

Εταιρική αποστολή /
Εστιάστε στις προκλήσεις και τις πιέσεις των πελατών, παρέχετε λύσεις και υπηρεσίες ανταγωνιστικής ισχύος και ισχύος, συνεχίστε να δημιουργείτε τη μέγιστη αξία για τους πελάτες.


Εταιρικό όραμα /
Παγκόσμιο όραμα και αναγνωρίζεται ως εταιρεία προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης.


Πολιτική ανάπτυξης επιχειρήσεων /
Ενότητα και πρόοδος, έρευνα και καινοτομία, βελτίωση της διαχείρισης, δημιουργία επωνυμίας.


Προώθηση επιχειρηματικής ανάπτυξης /
Μεταρρύθμιση και καινοτομία, ομαδική ακρίβεια, ικανοποίηση προσωπικού.


Ποιότητα ανθρώπων Gutai /
Ακεραιότητα σαν πεύκο, συνέπεια σαν ατσάλι, ανεκτικότητα σαν τη θάλασσα, δράση σαν τον άνεμο.

vbutyjgh

bvnmyui

hgkhj

jhgkhj